ATS

Stavhost

Trotina Auto

VETIM

Dubaj

Vapo

Melichar

Grund

Katerina

OBI

Albi

Krakonoš

Srol

Besip

Copy Tech

Omnia

Bezpečnostní desatero

Obecná pravidla pro místa, kde diváci nesmí být:

1. v označených zakázaných místech a před páskou, nebo zábranou
2. ve vyznačených únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou
3. v nebezpečné blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením atd.
4. pod úrovní vozovky
5. před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo atd.)
6. v místech proti přijíždějícím vozidlům
7. na vnějším i vnitřním obvodu zatáček
8. v místech intenzivního brždění a akcelerace po obou stranách trati
9. po obou stranách trati u skokù a horizontù (zejména za nimi)
10. sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech

Diváci mohou být pouze:

1. ve vyznačených diváckých místech
2. na stanovištích dostatečně vysoko nad tratí
3. v dostatečné vzdálenosti od trati
4. za pevnou hradbou (zeď, stromy,taras)

!!OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ!!

Bezpečnostní leták

Bezpečné chování diváků na trati rally

Vážení diváci – příznivci automobilové rally,

Automobilové rally jsou v posledních letech jednou z nejpopulárnějších a divácky nejnavštěvovanějších disciplin motoristického sportu. Tento trvalý zájem diváků je důkazem jejich uznání mistrovským sportovním výkonům jezdců, kvalitním soutěžním vozům i nám, pořadatelům rally. Na druhé straně nám ale působí stále vážnější potíže při plynulém zajištění průběhu rally a hlavně pak bezpečnosti všech účastníků rally, v první řadě vás, diváků.

Čas od času je některá rally poznamenána tragickou nehodou na trati rychlostní zkoušky, střetem soutěžního vozu s diváky, jejich zraněními a někdy i někdo z nich nehodu zaplatí svým životem. Každá taková nehoda je pro ty, kteří automobilovým rally nepřejí, argumentem k jejich omezení, nebo dokonce i zrušení.

Věříme, že máte zájem, aby automobilové rally byly pořádány i v budoucnu a proto si Vás dovolujeme požádat o dodržování následujících rad a pokynů:

  1. Pracujte v předstihu s programem a časovým harmonogramem rally. Předem si vytipujte RZ, které hodláte shlédnout, včetně příjezdových silnic a možnosti parkování.
  2. Nesnažte se svým vozem vjíždět do uzavřených úseků silnic v místě STARTU a stanoviště STOP RZ.
  3. Parkujte jen v místech, která Vám určí pořadatelé a příslušníci Policie ČR. Na silnici vždy po pravém okraji, aby byl zajištěn průjezd záchranných vozů, policie a pořadatele.
  4. Zaujměte včas divácká místa na trati RZ. Počítejte se zvýšeným dopravním provozem na příjezdových a odjezdových komunikacích.
  5. Nevstupujte do míst označených nápisem „ZAKÁZANÝ PROSTOR“, za kovové zábrany, hradící bezpečnostní pásku a všude tam, kde jste na nebezpečí vstupu upozorněni bezpečnostními komisaři na RZ
  6. Nestůjte v „únikových zónách“, vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Mějte vždy „volná záda“ bez plotů, zdí, stromů a tím dostatečný únikový prostor.
  7. Udržujte bezpečnou vzdálenost od tratě RZ. Vozy účastníků dosahují vysokých rychlostí a nelze předem vyloučit technickou závadu vozu nebo případnou jezdeckou chybu.
  8. Nepřebíhejte přes trať a v době průběhu RZ se nepohybujte po trati. Mějte pod pečlivým dozorem vaše děti !!!! Jste odpovědni za jejich bezpečnost!!!
  9. V případě nehody se řiďte pokyny pořadatelů, po trati RZ mohou ještě projíždět plnou rychlostí další soutěžní posádky, které o nehodě nejsou informovány !!
  10. Uposlechněte pokynů bezpečnostních komisařů, příslušníků Policie ČR a dalších odpovědných funkcionářů rally.

V případě, že neukáznění diváci neuposlechnou příkazu pořadatelů a tím ohrozí bezpečnost rychlostní zkoušky, bude rychlostní zkouška na základě posouzení bezpečnostního pracovníka rally a rozhodnutím ředitele rally Z R U Š E N A.

Vážení diváci, věříme, že k takové situaci nedojde a že převážná většina ukázněných příznivců automobilových rally pomůže pořadatelům na trati rally a jejich rychlostních zkouškách zajistit bezpečný a plynulý průběh Rally Krkonoše a tím přispět k dobrému hodnocení naší rally.

Bezpečnost při rally

Z produkce Mediasportu vyšlo bezpečnostní video. Shlédnout jej můžete zde.

Jak sledovat rally bezpečně

 

Nově vznikl rovněž web, který má za cíl provádět osvětovou kampaň týkající se základních bezpečnostních pravidel při sledování rally a podobných soutěží. Najdete na něm nejen bezpečnostního průvodce, ale také odkazy na zajímavé články.

www.rally-bezpecne.cz

Copyright © 2007 - 2019 HBV motorsport. Všechna práva vyhrazena. Design - Profiwebsite.NET
Logo

Celkové výsledky

Týmy

Zkouška zručnosti

Ukoly

Tiskovka